PresentChild


Als ouder wil je dat het goed gaat met je kinderen, dat ze gelukkig en gezond zijn. Je wilt het beste in hen naar boven halen. Hetzelfde wil je kind ook voor jou, als ouder.

 

Je kind als spiegel: 41403115_ml.jpg

Je kind laat jou als ouder via gedrag, ontwikkeling en/of fysieke klachten zien waar je iets te leren hebt. Je kind voelt je haarfijn aan en merkt het dan ook op wanneer je bepaalde aspecten  van jezelf meer of juist minder mag ontwikkelen om zo het beste uit jezelf te halen. Vanwege onze blinde vlekken begrijpen we vaak niet (geheel) wat ons kind ons probeert duidelijk te maken. Als Kindertolk volgens de PresentChild methode help ik je hierbij.

 

Concreet:

- Intakegesprek: Je vertelt wat je lastig of zorgelijk vindt. 

- Tweede consult: Ik vertel wat je kind probeert duidelijk te maken. 

- Vervolgconsult: We bespreken hoe het nu gaat.

 

Wanneer je je als ouder bewust wordt van hetgeen je kind je wil duidelijk maken, vindt er vaak al een eerste verandering plaats in het gedrag van je kind. Vaak is een traject volgens deze methode voldoende en hoef ik je kind niet te zien. Soms is het nodig om ook je kind te helpen.

Durf jij in de spiegel te kijken?

 

Wanneer?

Bij slaapproblemen, huilbaby, boosheid, zindelijkheidsproblemen, eczeem, slecht eten, faalangst of andere angst, pesten of gepest worden, niet luisteren, buikpijn etc.

Gewoon wanneer je kind niet lekker in zijn vel zit. Geschikt bij kinderen van 0 - 21 jaar.

 

Lees HIER een artikel in het Algemeen Dagblad geschreven door een moeder die ik op deze manier geholpen heb.