Therapie kind scheiding


Therapie kind bij scheiding noodzakelijk. Recente cijfers laten zien dat er jaarlijks ruim 18.000 kinderen in Nederland te maken krijgen met scheiding. Dat zijn er heel wat. Moeten al die 18.000 kinderen in therapie? In deze blog deel ik mijn ideeën hierover met jullie.

Ik start met een paar belangrijke inzichten rondom Kind & Scheiding;94289542_m.jpg

 

Ingrijpende gebeurtenis      

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis voor een kind. Zijn basis valt uiteen. Zijn thuis is niet meer het thuis zoals hij het gewend was. Wat voorheen vanzelfsprekend en vertrouwd was, is dat nu niet meer of in een andere vorm.

Rouw en verlies        

Een scheiding gaat gepaard met een proces van rouw en verlies.

Momenten van rouw en verlies horen bij het leven. Een rouwproces hoeft geen (blijvende) problemen op te leveren. Of dit wel gebeurt hangt van een veelvoud aan interne en externe factoren af. Denk hierbij aan stabiliteit op andere levensgebieden, draagkracht van het netwerk, veerkracht van het kind, emotionele beschikbaarheid van ouders etc.

Emotionele en psychische problemen       

Emotionele en psychische problemen zijn niet altijd (direct) zichtbaar.

De gevolgen van een gebroken been zijn goed te zien. Je loopt mank en hebt gips om je been. De gevolgen van een gebroken huis daarentegen zijn vaak minder tastbaar en zichtbaar.  ‘Niet lekker in je vel zitten’ is vaak minder goed te zien voor de buitenwereld.

Papa en mama gelukkig      

Een kind wil dat zijn ouders gelukkig zijn. Zoals de ouder wil dat zijn kind gelukkig is, wil het kind dat ook voor zijn ouder. Als het kind verdrietig is, is de ouder niet blij. Wanneer het kind dit (onbewust) opmerkt, schuilt hier een valkuil. Namelijk dat het kind gaat zorgen voor de ouder en zijn eigen emoties ondergeschikt maakt aan het geluk van de ouder.

Loyaliteit       

Kinderen zijn loyaal aan beide ouders. Het kind houdt van beide ouders. Dit gevoel zit diep geworteld. Negatieve uitspraken over een van de ouders, ook al zit er een kern van waarheid in, zal een kind dan ook raken. Communicatie tussen ouders en de invloed van hun netwerk daarop speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van een eventueel loyaliteitsconflict.

Beperkte beschikbaarheid ouder   

Ouders in scheiding krijgen zelf ook veel voor hun kiezen. Er gebeurt in korte tijd vaak veel waar de ouder zijn aandacht op moet richten. Denk hierbij aan de juridische en financiële afhandeling van de scheiding, eigen emoties, maar ook praktische zaken zoals een eventuele verhuizing. De aandacht moet verdeeld worden, wat met momenten invloed zal hebben op de (emotionele) beschikbaarheid van de ouder voor het kind.  

Hechten en relaties

De eerste personen waar een kind zich aan hecht zijn doorgaans de ouders. Een scheiding heeft invloed op de hechting. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat de ouder, met momenten, letterlijk meer op afstand staat omdat het kind en die ouder niet in hetzelfde huis zijn.

Daarnaast heeft de relatie met de ouders en de relatie tussen de ouders onderling  invloed op de manier waarop een kind zelf relaties aangaat.

Objectieve blik

De ouder is onderdeel van het systeem. Een objectieve blik als ouder, wanneer het je eigen kind en je eigen situatie betreft kan lastig zijn. De blik van een ouder is vaak gekleurd door eigen gevoelens en zorgen. Kun je zien hoe het écht met je kind gaat? Stel dat je moet concluderen dat het niet goed gaat….dat wil je onbewust misschien liever niet zien.

 

Als je mij vraagt of alle kinderen therapie nodig hebben, zeg ik: “Nee.”

Als je mij vraagt of alle kinderen begeleiding bij hun proces nodig hebben, zeg ik : “Ja.”

Begeleiding kan vele vormen hebben en zich richten op het kind en/of de ouders. Een leerkracht die aandacht heeft voor de moeilijke punten die de scheiding met zich meebrengt. Een groepsproject waarin je kind ervaart dat hij/zij niet de enige is. Samen met papa en/of mama gericht een kinderboek over scheiding lezen.  Samen met papa/mama praten over gedachten en gevoelens. Begeleiding van een kindercoach of - therapeut die gespecialiseerd is in scheiding.

 

Het belangrijkst is het dat je aandacht hebt voor je kind, voor het proces van veranderingen, emoties, afscheid en rouw. Voorkom problemen door kritisch en realistisch te kijken naar de situatie, je eigen acties, je eigen aandeel. Verantwoordelijkheden nemen voor jouw rol in het geheel is waardevol.

 

Verantwoordelijkheid nemen betekent ook het proces serieus te nemen en samen met je kind aan te gaan. Stil te staan bij de impact, wat er gebeurt. Door stil te staan, ga je juist vooruit (in je persoonlijke ontwikkeling). Ga je door alsof er niet gebeurd is, laat je een waardevolle levensles liggen. Leer van de gebeurtenissen die het leven je brengt.

Wat is er mooier dan samen met je kind te leren?

 

Hoe dan?

Teveel om in deze blog allemaal te benoemen, daar heb ik een prachtige workshop voor ontwikkeld: Scheiden met Kids & Sloompje.

 

Mijn advies:

-           Erken dat scheiding een ingrijpende gebeurtenis is.

-           Geef ruimte voor emoties.

-           Geef een extra knuffel, juist als je kind er niet om vraagt.

-           Spreek respectvol over de andere ouder.

-           Geef ruimte voor herinneringen van de tijd voor de scheiding.

-           Bekijk de situatie eens door de ogen van je kind.

-           Vraag de mening van je kind.

-           Behoud zo veel mogelijk bestaande structuur.

-           Schroom niet om hulp in te schakelen.

 

Wil je zelf of voor je kind wat extra tools tijdens deze ontdekkingstocht na scheiding? Stel een survival-kit samen die precies is toegespitst op jullie. Wat hebben jullie nodig om dit proces krachtig aan te gaan?

 

Voor meer tips en adviezen; volg de workshop voor ouders, koop het boek of neem contact op via info@praktijkkidsenzo.nl of 06-44009641.

 

Een groet,

 

vanuit mijn hart, Claudia

getekend hart 2.png