Tarieven


Een traject bij Praktijk Kids & Zo kan op twee verschillende wijzen (deels) gefinancierd worden.

 

Via gemeente:

Praktijk Kids & Zo heeft contracten met de gemeenten Leudal, Weert, Nederweert, Echt-Susteren, Maasgouw, Roermond en Roerdalen. Om hiervoor in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van een huisarts, kinderarts of Centrum voor Jeugd en Gezin nodig. Na afloop van het intakegesprek, wordt er een zorgaanvraag gedaan bij de gemeente waarin uw zoon/dochter woont. Wanneer de gemeente de zorgaanvraag goedkeurt, is het traject voor u kosteloos.

 

Zorgverzekering:

U kunt gebruik maken van de vergoeding uit uw aanvullende zorgverzekering. Afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw verzekering, krijgt u (een deel van) het consult vergoed. De uurtarieven vindt u hieronder. U heeft dan geen verwijzing nodig en kunt zelf een afspraak maken. Consulten bij Praktijk Kids & Zo vallen onder Natuurgeneeskundig consult/ alternatieve behandelwijze. Kijk voor de voorwaarden en vergoedingen in de polis van uw zorgverzekeraar. http://www.lvpw.nl/voor-clienten/zorgverzekeraars  Betaling vindt plaats na afloop van een consult middels pinbetaling. De factuur die u ontvangt, kunt u zelf indienen bij de zorgverzekering. 

 
Tarieven

Consult*

€ 85,-

per uur

 

 

* Consulten zijn alle individuele consulten waarbij gewerkt wordt volgens (een combinatie van) de werkvormen; dramatherapie, rouw en verliesbegeleiding, weerbaarheidtraining, PresentChild methode, opvoedondersteuning, nieuwetijd kindercoaching, energetisch werk,  'Sloompje Slak, het gebroken huis' en EMDR. Hieronder vallen ook evaluatiegesprekken.

** Bevat 1 intakegesprek, 1 teruggavegesprek en  2 opvolgconsulten.    

                                                

Bovenstaande bedragen zijn inclusief verslaglegging en voorbereiding van de bijeenkomst.

 Voor meerBovenstaande bedragen zijn exclusief eventuele reiskosten à € 0,19 per km.

Voor meer uitgebreide verslaglegging zoals een therapieverslag of onderzoeksverslag wordt een gereduceerd uurtarief gerekend.

Wanneer een afspraak niet door kan gaan dient u dit uiterlijk 24 uur van te voren te annuleren. Afspraken die niet tijdig worden geannuleerd zullen in rekening worden gebracht.

 

KVK-nummer: 54924707

Lidmaatschapsnummer LVPW: 769

Registratienummer RBCZ: 401132R