Tarieven


Een traject bij Praktijk Kids & Zo kan op twee verschillende wijzen (deels) gefinancierd worden.

 

Via gemeente:

Praktijk Kids & Zo heeft contracten met de gemeenten Leudal, Weert, Nederweert, Echt-Susteren, Maasgouw, Roermond en Roerdalen. Om hiervoor in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van een huisarts, kinderarts of Centrum voor Jeugd en Gezin nodig. Na afloop van het intakegesprek, wordt er een zorgaanvraag gedaan bij de gemeente waarin uw zoon/dochter woont. Wanneer de gemeente de zorgaanvraag goedkeurt, is het traject voor u kosteloos.

 

Zorgverzekering:

U kunt gebruik maken van de vergoeding uit uw aanvullende zorgverzekering. Afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw verzekering, krijgt u (een deel van) het consult vergoed. De uurtarieven vindt u hieronder. U heeft dan geen verwijzing nodig en kunt zelf een afspraak maken. Consulten bij Praktijk Kids & Zo vallen onder Natuurgeneeskundig consult/ alternatieve behandelwijze. Kijk voor de voorwaarden en vergoedingen in de polis van uw zorgverzekeraar. http://www.lvpw.nl/voor-clienten/zorgverzekeraars  Betaling vindt plaats na afloop van een consult middels pinbetaling. De factuur die u ontvangt, kunt u zelf indienen bij de zorgverzekering. 

 
Tarieven

Consult*

€ 80,-

per uur

Sloompje Slak Kidsclub** 

€20

per bijeenkomst

Workshop ouders scheiding

€ 45

per persoon

Huiskamerlezing 'Wat kinderen je spiegelen'

€ 10

per persoon 

 

 

* Consulten zijn alle individuele consulten waarbij gewerkt wordt volgens (een combinatie van) de werkvormen; dramatherapie, rouw en verliesbegeleiding, weerbaarheidtraining, PresentChild methode, opvoedondersteuning, nieuwetijd kindercoaching, 'Sloompje Slak, het gebroken huis' en EMDR. Hieronder vallen ook evaluatiegesprekken.

**Voor intake- en eindgesprek geldt het reguliere uurtarief. De factuur daarvan kunt u indienen bij uw zorgverzekering. Bij deelname van meerdere kinderen uit een gezin, geldt een gereduceerd tarief.      

                                                

Bovenstaande bedragen zijn inclusief verslaglegging en voorbereiding van de bijeenkomst.

 Voor meerBovenstaande bedragen zijn exclusief eventuele reiskosten à € 0,19 per km.

Voor meer uitgebreide verslaglegging zoals een therapieverslag of onderzoeksverslag wordt een gereduceerd uurtarief gerekend.

Wanneer een afspraak niet door kan gaan dient u dit uiterlijk 24 uur van te voren te annuleren. Afspraken die niet tijdig worden geannuleerd zullen in rekening worden gebracht.

 

KVK-nummer: 54924707

Lidmaatschapsnummer LVPW: 769

Registratienummer RBCZ: 401132R