Therapie jongere in Limburg


Praktijk Kids & Zo biedt behandeling en begeleiding voor kinderen en jongeren ( 4-21 jr) en diens ouders in Limburg.

Het aanbod bestaat uit drama therapie, dramatiseerproject, nieuwetijdskindercoaching, opvoedingsondersteuning en gezinsbegeleiding.

Drama therapie is een therapievorm die goed aansluit bij de belevingswereld van een kind en/of jongere.

Om een zo goed mogelijk resultaat te behalen, worden ouders nauw bij de behandeling betrokken.

Een kind of jongere is namelijk voortdurend in wisselwerking met zijn omgeving, hetgeen pleit voor nauwe betrokkenheid van ouders bij de behandeling of begeleiding.

Voor uitgebreidere informatie over het therapie aanbod van Praktijk Kids & Zo kunt u kijken onder het kopje Aanbod.